انسکتاریوم

پرورش و تکثیر تریکوگراما Trichogramma breeding & mass production

تصاویر مربوط به تولید زنبور تریکوگراما در انسکتاریوم به همراه توضیحات مربوطه را می توانید در ادامه مطلب ببیند ...


این مطلب توسط وب سایت انسکتاریوم phyto.persianblog.ir در دسترس عموم قرار گرفته است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع مجاز نمی باشد.

 

بعد از اینکه میزبان واسط (بید غلات یا سیتوتروگا) را پرورش دادیم و به مقدار کافی از آن تخمگیری کردیم میتوانیم اقدام به تولید انبوه تریکوگراما نماییم.

 

عملیات تولید انبوه تریکوگراما داخل اتاقکی به نام کابین (اتاق پارازیت) انجام میشود. کابین میتواند به عرض ١، طول ٣ و ارتفاع ٢ متر باشد، که یکی از اضلاع طولی باید شفاف و بقیه تاریک (پوشیده با پارچه مشکی) باشد.

خارج از کابین به فاصله نیم متر از ضلع شفاف کابین یک سری لامپ مهتابی با فاصله حدود ٣٠ سانتیمتر قرار میدهیم تا نور مورد نیاز ما را تامین کند.

باید برگه های حاوی تخم سیتوتروگا را در جهت نور (تخم ها به سمت صفحه شفاف و به سمت نور) نزدیک صفحه قرار داده و برگه حاوی تخمهای از قبل پارازیت شده را با فاصله در پشت آن بگذاریم.

به ازای هر برگ زنبور میتوانیم سه تا چهار برگه سیتو قرار دهیم.

پس از اینکه ٢ تا ٣ نسل بدین طریق پرورش دادیم برگه های زنبور را عقب کشی می کنیم (به دیواره عقبی کابین که یک متر با صفحه شفاف فاصله دارد آویزان میکنیم) تا حشرات قوی تولید کنیم که قادر به پرواز و جستجوی شکار باشند.

بعد از تولید مقدار مورد نیاز از برگه های پارازیت شده، برگه ها را به تکه های کوچک برش میزنیم به صورتی که در هر برش حدود ۵٠٠ تا ۶٠٠ عدد تخم پارازیته باشد.

سپس برشها را بر روی تریکوکارت چسبانده و برای رهاسازی به سمت باغ حمل میکنیم.

سیکل زندگی زنبور تریکوگراما در دمای ٢۵ درجه حدود ٩ روز است.

در صورتی که بخواهیم برگه های پارازیت را برش بزنیم باید در مرحله پیش شفیرگی یعنی روز هفتم این کار را انجام بدهیم. اگر نیاز به نگهداری تریکوکارتها قبل از رهاسازی باشد میتوانیم آنها را در سردخانه با دمای ۴ تا ۶درجه نگهداریم.

از سردخانه برای نگهداری تخمهای سیتو نیز می توان استفاده نمود.