کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri

کفشدوزک    Cryptolaemus montrouzieri

 

این کفشدوزک به تمام مراحل گونه های مختلف شپشکهای آرد آلود حمله می کند. بهتراست در محل  آلوده ی که شپشکها به شکل کلنی هستند از آن استفاده گردد و در هنگام غروب آفتاب درمیان برگها و نقاط آلوده رها شوند همچنین در آلودی شدید گوجه فرنگی به شپشک  Pseudococcus affinis این کفشدوزک کارایی قابل قبولی از خود نشان نداده و کنترل ناقصی در بر خواهد داشت.

Cryptolaemus montrouzieri یک کفشدوزک استرالیایی است سوسکهای بالغ طولشانبه 4 میلیمتر می رسد. و بالپوشهای به رنگ قهوه ی تیره هستند. سر و سینه و شکم به رنگ قهوه ی مایل به نارنجی است. طول لاروها به 13 میلیمتر می رسد و بوسیله رشته های واکسی سفید ترشح شده در اطراف خودشان شناسایی می شوند بدیهی است که این تراوشات  لاروها را شبیه طعمه آنها می کند اما طول آنها و تحرک لاروهای کفشدوزک بیشتر از شپشکهای آرد آلود است  و رشته های واکسی آنها نیز بلندتر است. طول دوره رشدی از تخم تا انتهای لاروی اساساً به دما بستگی دارد بطوری که در دمای 24 درجه این دوره برابر با 32 روز است. کفشدوزک ماده تقریبا 2 ماه زندگی کرده و حدوداً 10 تخم در هر روز در کلنی شپشکهای آرد آلود و یا در مجموعه تخمهای آنها می گذارد. Cryptolaemus  در هوای آفتابی فعالیت بیشتری دارد دمای 22 تا 25 درجه و رطوبت نسبی 70 تا 80 درصد شرایط بهینه برای تخم گذاری آن است. سوسکها وقتی دما به زیر 16 درجه سانتیگراد افت می کند غیر فعال شده و وارد دیاپوز می شوند. دمای بالای 33 درجه نیز باعث گیج شدن آنها در هنگام مواجهه با شکار می شود. 

Cryptolaemus یک شکارچی  خیلی کارا در کنترل جمعیت شپشکهای آرد آلود می باشد افراد بالغ و لاروهای آن از تمام مراحل آنها تغذیه می کنند .همچنین می تواند بقدار کم بصورت متناوب از شته ها در غیاب شپشکها تغذیه کند. برای کاربرد آن در گلخانه 2 تا 3 عدد بالغ بر متر مربع استفاده گردد. بهترین موقع کاربرد در مواقع خنک روز است. حضور مورچه در محصول اثر منفی روی کارایی کفشدوزک دارد مورچه ها علاقه زیادی به عسلک ترشح شده توسط شپشکها دارند بنابرین آنها را در برابر شکارچیها محافظت می کنند.

 

 

مقدار و روش مصرف

هدف مورد انتظار

میزان مصرف عامل (عدد/ مترمربع)

فاصله تکرار(روز)

تعداد تکرار

ملاحظه

پیشگیری

-

-

-

-

درمان سبک

2/m²

14

2x

-

درمان سنگین

10/m²

-

1x

فقط درنقاط الوده استفاده شود

 

 

شرایط محیطی:

دما باید بالای16درجه سانتیگراد باشد. 

 

نگهداری :

بعد از تاریخ دریافت 1تا2 روز در دمای 10 تا15درجه سانتیگراد در تاریکی قابل نگهداری است .

 

توجه :

این کفشدوزک در آلودگی شدید گوجه فرنگی به Pseudococcus affinis  کارایی قابل قبولی از خود نشان نمی دهد.

از این کفشدوزک همزمان با مراحل اولیه حضور شپشکهای آرد آلود استفاده شود.

مقدار رهاسازی بستگی به شدت آلودگی دارد ولی معمولا 2 تا 3 عدد کفشدوزک بالغ بر متر مربع توصیه می شود.

رهاسازی در نقاط آلوده انجام شود

 درمحیطهای گلخانه ی عمل رهاسازی بهتر است درساعات خنک روز باشد.

چندین حشره کش روی این کفشدوزک اثرات منفی دارد.

 

/ 0 نظر / 29 بازدید