زنبور پارازیتوئید Aphidius colemani

زنبور پارازیتوئید   Aphidius colemani

 

افیدیوس کولمانی علیه گونه های مختلفی از جنس های افیس  و مایزوس به کار گرفته می شود مراحل نمو افیدیوس کولمانی در بدن شته شامل تخم ، چهار سن لاروی و شفیره می باشد این زنبور بوسیله تخم ریز خود یک تخم درون بدن شته جوان قرار می دهد و لارو خارج شده از تخم از درون بدن شته تغذیه کرده و ایجاد مومی قهوه ای می کند. کل دوره رشد و نمو زنبور در دمای 21 درجه سانتیگراد حدود 14 روز طول می کشد که از دوره رشد شته در این شرایط که حدود 9 روز است طولانی تر است. بیشترین تخم تولیدی در 4 روز اول زندگی زنبور است زنبورها برای 2 تا 3 هفته زنده می مانند. زنبورهای نر از تخمهای بارور نشده متولد می شوند و نسبت جنسی معمولا 2 به 1 است. این زنبور روی تمام محصولاتی که میزبان مناسب زنبور روی آنها فعالیت می کند قابل رهاسازی است و برای پیشگیری از حمله شته خیلی مناسب است. در حالتی که جمعیت شته بالا باشد از پشه شته خوار به طور همزمان استفاده شود و در شرایط حمله شدید شته از ترکیب کفشدوزک آدلیا بی پونکتاتا استفاده شود.

 

 

مقدار و روش مصرف

هدف مورد انتظار

میزان مصرف عامل (عدد/ مترمربع)

فاصله تکرار )روز(

تعداد تکرار

ملاحظه

پیشگیری

0,15/m²

7

-

-

درمان سبک

½/m²

7

min. 3x

-

درمان سنگین

½/m²

3

min. 6x

-

 

توجه:

از این زنبور برای کنترل بیولوژیک آلودگیهای با جمعیت محدود و همچنین بعنوان عامل پیشگیری علیه شته های Aphis gossypii وMyzus persicae  پیشنهاد شده است و در آلودگیهای شدید و یا در زمان حضور انواع دیگر شته ها مصرف همزمان زنبور Aphidius colemani و پشه  Aphidoletes aphidimyza توصیه شده است.

 

شرایط محیطی:

در دمای بالاتر از 30 درجه سانتیگراد از تاثیر آن کاسته می شود.

 

نگهداری :

بعد از تاریخ دریافت 1تا2 روز در دمای 8 تا 10 درجه سانتیگراد در تاریکی قابل نگهداری است

 

 

 

/ 0 نظر / 55 بازدید