حشرات مفید علیه آفات گلخانه

این مطلب توسط وب سایت انسکتاریوم phyto.persianblog.ir در دسترس عموم قرار گرفته است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع مجاز نمی باشد.

 

 

لیست حشرات مفید توصیه شده علیه آفات گلخانه:

 

1- حشرات مفید توصیه شده علیه مگسهای سفید  

1-1- زنبور پارازیتوئید   Eretmocerus mundus

2-1-  زنبورهای پارازیتوئید   Eretmocerus mundus & Encarsia formosa 

3-1-  زنبور پارازیتوئید   Encarsia formosa

4-1 -  زنبورهای پارازیتوئید   Eretmocerus eremicus & Encarsia Formosa

5-1-  زنبور پارازیتوئید   Eretmocerus eremicus

6-1-  زنبورهای پارازیتوئید   Eretmocerus mundus & Eretmocerus eremicus

7-1-  بالتوری   Chrysoperla carnea

8-1-  سن شکاری   Dicyphus Hesperus

9-1-  سن شکاری      Macrolophus caliginosus

10-1-  کنه شکاری   Amblyseius swirskii

 

2- حشرات مفید توصیه شده علیه  کنه های عنکبوتی

1-2- سن شکاری   Dicyphus Hesperus

2-2- سن شکاری   Macrolophus caliginosus

3-2- کنه شکاری   Amblyseius californicus 

4-2- لاروهای شکاری پشه   Feltiella acarisuga

5-2- کنه شکاری   Phytoseiulus persimilis 

 

3- حشرات مفید توصیه شده علیه تریپسهای مهم

1-3- کنه شکاری   Hypoaspis aculeifer

2-3- کنه شکاری   Hypoaspis miles

3-3- کنه شکاری   Amblyseius swirskii

4-3- کنه شکاری   Amblyseius degenerans

5-3- کنه شکاری   mblyseius cucumeris

6-3- سن شکاری   Orius insidiosus

7-3- سن شکاری   Orius laevigatus

8-3- سن شکاری   Orius majusculus

9-3- سن شکاری   Orius strigicollis

10-3-  سن شکاری   Macrolophus caliginosus

 

4- حشرات مفید توصیه شده علیه شته ها

1-4-  زنبور پارازیتوئید   Aphidius colemani

2-4- زنبور پارازیتوئید   Aphidius ervi

3-4-  زنبور پارازیتوئید   Aphelinus abdominalis

4-4- پشه   Aphidoletes aphidimyza

5-4-  مگس   Episyrphus balteatus

6-4-  بالتوری   Chrysoperla carnea

7-4- کفشدوزک   Adalia bipunctata

 

5- حشرات مفید توصیه شده علیه مگسهای مینوز

1-5-زنبور   Dacnusa sibirica

2-5-زنبور   Diglyphus isaea

3-5-زنبورهای   Dacnusa sibirica & Diglyphus isaea

 

6- حشرات مفید توصیه شده علیه شپشکهای آرد آلود

1-6- کفشدوزک   Cryptolaemus montrouzieri

2-6-  زنبور پارازیتوئید   Leptomastix dactylopii

 

/ 2 نظر / 212 بازدید
علی

لطفا منبع را ذکر بفرمایید

آرش

سلام این حشرات مفید را چگونه می توان تهیه کرد؟ودر گلخانه استفاده نمود لطفا راهنمایی کنید