حشرات مفید علیه مگسهای مینوز

حشرات مفید توصیه شده علیه مگسهای مینوز 

 

چهار گونه مگس مینوز مهم شامل Liriomyza bryoniae  ( مینوز گوجه فرنگی) ، Liriomyza huidobrensis  (مینوز نخود) ، Chromatomyia syngenesiae (مینوز داوودی)  و  Liriomyza trifolii  در گلخانه ها مشاهده می شود. که به دلیل فعالیت در درون برگ و مقاوم شدن به بعضی از سموم استفاده از سموم را با مشکل روبرو کرده است. سیکل زندگی مینوزها شامل شش مرحله تخم ، سه مرحله لاروی ،شفیرگی و بالغ است که در دمای 20 درجه حدوداً 25 روز طول می کشد و مرحله شفیرگی حدوداً 14 روز می باشد. Liriomyza bryoniae همه چیز خوار بوده و به سبزیجات مانند گوجه فرنگی ٫فلفل دلمه ای,بادمجان ، لوبیا و گلها مانند ژربرا و داوودی حمله می کند .لاروهای آنها سفید رنگ با سر زرد که با ایجاد دالان در برگ ها به آنها خسارت می زند. شفیره روی میوه ها تشکیل می شود. لیریومایزا تریفولیLiriomyza trifolii  روی ژربرا و سایر گلهای زینتی فعالیت می کند لاروهای آن زرد رنگ است که اطراف نقاط تغذیه ایجاد دالان می کند. لیریومایزا هایدوبرنسیس Liriomyza huidobrensis روی گوجه فرنگی و سایر سبزیجا ت فعال است و افراد بالغ تیره تر از سایر گونه های لریومایزا می باشد. لارو سفید بوده و در اطراف آوندها ایجاد دالان می کند.

کروماتومیا سینجنزیا (مینوز داوودی) Chromatomyia syngenesiae روی ژربرا و سایر گل های بریده فعال است. افراد بالغ بیشتر خاکستری ولاروها سفیدهستند و در سراسر برگ ، درون آن دالان های پراکنده ایجاد می کند.

 

 

/ 0 نظر / 28 بازدید