پشه Aphidoletes aphidimyza

پشه    Aphidoletes aphidimyza

 

لاروهای شکاری پشه آفیدولتس آفیدیمایزا به رنج وسیعی از شته ها مخصوصاً به کلنی آنها حمله  می کند. Aphidoletes  بیشتر در شب فعالیت می کند بعد از غروب آفتاب ماده ها تخمهایشان را در کلنی شته می گذارند. تعداد تخم گذاشته شده بستگی به شرایط آب و هوای ،تغذیه دوران لاروی و حشره بالغ داشته که معمولاً بیشتر از 100عدد است. بعد از 2 تا 3 روز لاروها از تخمها خارج شده و بلافاصله شروع به مکیدن محتویات بدن شته های در اطرافشان می کنند. لاروها 3 سن لاروی داشته و در اپتدا نارنجی روشن هستند ولی بعد از آن بسته به نوع تغذیه نارنجی ،قهوه ی ،قرمز و خاکستری می شوند. در دمای 21 درجه بعد از 7 تا 14 روز لاروها به شفیره تبدیل می شوند. شفیره ها در خاک یک پیله تخم مرغی در اطراف خود ایجاد کرده که با ماسه ،جلد شته و فضولات پوشیده شده است. بعد از 7 تا 14 روز حشره بالغ از آن خارج می شود. لاروها حداقل به 5 شته برای رشد نیاز دارند ولی می توانند به تعداد خیلی بیشتری حمله کنند. این شکارچی به نزدیک به 70 گونه شته مختلف حمله می کند. بالغها از عسلک تغذیه می کنند و 7 تا 10 روز زنده می مانند ولی اگر عسلک نباشد این مدت کوتاهتر می شود. شرایط خشک طول زندگی را کوتاهتر می کند. جفتگیری معمولاً بعد از غروب آفتاب و یا قبل از طلوع آفتاب یا در جاهای سایه دار و خرم اتفاق می افتد. در طبیعت شفیره ها از پایان شهریور لغایت اردیبهشت در دیاپوز هستند( در مناطق معتدله). در گلخانه ها دیاپوز متناوب است و بواسطه زیادی دما در اوایل بهار رخ می دهد.

از مزایای این حشره قابلیت استفاده آن روی گونه های مختلف شته در روی محصولات مختلف است.

 

 

 

مقدار و روش مصرف

هدف مورد انتظار

میزان مصرف عامل (عدد/ مترمربع)

فاصله تکرار )روز(

تعداد تکرار

ملاحظه

پیشگیری

-

-

-

-

درمان سبک

1/m²

7

min. 3x

-

درمان سنگین

10/m²

7

min. 3x

فقط در نقاط الوده مصرف شود

 

توجه:

در شرایطی که شته ها به شکل کلنی باشند استفاده از این عامل کارایی بیشتر و بهتری دارد.

 

شرایط محیطی:

در رطوبتهای بالا تاثیر بهتری دارد و برای تخمگذاری دمای شبانه باید بالای 16 درجه سانتیگراد باشد.

 

نگهداری :

بعد از تاریخ دریافت، 1تا2 روز در دمای 10 تا 15 درجه سانتیگراد در تاریکی قابل نگهداری است

 

 

 

/ 0 نظر / 52 بازدید