# براکون

دستورالعمل رهاسازی زنبورهای تریکوگراما و براکون درمزارع گوجه‌فرنگی

دستورالعمل رهاسازی زنبورهای تریکوگراما و براکون درمزارع گوجه‌فرنگی :   با توجه به بیولوژی آفت ، بخشی از جمعیت کرم قوزه که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

دستورالعمل رهاسازی زنبورهای تریکوگراما و براکون درمزارع سویا

دستورالعمل رهاسازی زنبورهای تریکوگراما و براکون درمزارع سویا   مزارع انتخابی برای اجرای مبارزه بیولوژیک در مزارع سویا کشت تابستانه سویا و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید